གངས་ཕྲུག་ཀུན་དག ... https://blog.tibetcul.com/?15267 [收藏] [复制] [分享] [RSS] གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་ལ་རེ་བའི་རྣམ་ཤེས།

置顶日志
统计信息

已有 3679 人来访过

  • 积分: 360
  • 威望: --
  • 金钱: 360
  • 贡献: --
  • 好友: 17
  • 日志: 6
  • 相册: 2
  • 分享: 3
更换证件照背景教程 2013-01-21
在我们的学习和生活中,难免会用到证件照,例如考试、申请书、档案、简历等,都需要证件照。然而,证件照的标准并没有统一,有时需要白底,有时需要蓝底,有 ...
(2388)次阅读|(0)个评论
HP dc7800 驱动程序—XP 2012-11-14
注意事项: 1. 请不要使用下载工具下载驱动,建议直接点击保存下载文件   2. 请按照工程师提供的列表顺序安装驱动程序  3. 请使用与之对 ...
(3408)次阅读|(2)个评论
༄༅། །མཚན་མོ་འདི་འདི་ལྟར་སྐྱེལ་དགོས་ཨང་། .. ... 2012-08-18
    ཟླ་འོད་མེད་པའི་མཚན་མོ་འདི། བསམ་གཞིགས་དང་འཆར་ཡན་ག ...
(4237)次阅读|(4)个评论
རིགས་དམན་གྱི་ཞ་མོ་ཕུད་པ། 2012-08-18
  མ་གཞི་དར་རྒྱས་དང་འཇིགས་མེད་གཉིས་རིགས་རུས་དབྱེ་ན་གཅིག་མཚུངས་ཡ ...
(6794)次阅读|(1)个评论
ཏང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད་འདུག། ... 2012-08-18
  སྤོ་བོ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ལོ་གཉིས་གོང་ནས་འཐེན་པའི་གློག་མེད་པའི་གློག ...
(5430)次阅读|(4)个评论
ཕོ་ཡིན་ནའང་སྐྱེ་རྒྱུ་འདུག 2012-08-18
            མོ་པ་བསྟན་རྒྱས་སྦྱིན་བདག་ཞིག་གི་གད ...
(6786)次阅读|(5)个评论

查看更多

    现在还没有动态

你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


达瓦次里 2012-6-1 21:21
你好,我已经加你为好友了
欢迎经常来访问我的博客哦!
phurbusangzhug 编辑 删除 2011-10-22 15:19
你好,我已经加你为好友了
欢迎经常来访问我的博客哦!
查看全部

藏网首页|关于我们|团队组成|大事记|网站地图|广告服务|联系我们|小黑屋|Archiver|

tibetcul.com © Copyright 2004-2017. All rights reserved |陇ICP备05000171号

战略合作伙伴:雪域数码图书馆(The Tibetan & Himalayan Library)|法律顾问:珠穆朗玛律师事务所

严禁在本站发表与国家法律相抵触言论和散播谣言

Powered by Discuz! X3.4GMT+8, 2020-10-21 04:45 , Processed in 0.035859 second(s), 23 queries .

返回顶部