གངས་ཕྲུག་ཀུན་དག ... https://blog.tibetcul.com/?15267 [收藏] [复制] [分享] [RSS] གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་ལ་རེ་བའི་རྣམ་ཤེས།

日志

ཕོ་ཡིན་ནའང་སྐྱེ་རྒྱུ་འདུག

热度 3已有 6786 次阅读2012-8-18 16:01 |系统分类:娱乐| tbkunga

 

          མོ་པ་བསྟན་རྒྱས་སྦྱིན་བདག་ཞིག་གི་གདན་ཞུ་ལྟར་སྦྱིན་བདག་དེའི་ཁྱིམ་དུ་མོ་འདེབས་པར་བསྐྱོད། ཡུད་ཙམ་ནས་མོ་འདེབས་སྐབས་མེ་ལོང་ལ་བལྟ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཚོའི་ཁྱིམ་ལ་བར་ཆད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོང་བ་འདུག་པས་འདི་དང་འདི་གྱིས་ཞེས་མང་དག་ཅིག་བརྗོད། སྐབས་དེར་མོ་དཔོན་ལ་སྦྱིན་བདག་གི་སྒོ་རའི་ནང་གི་རྟ་དེའི་གྲོད་པ་ཅུང་ཆེ་བར་དྲན་པས་བློ་བུར་དུ་བཀྲ་ཤིས་པ་ཞིག་ལ་ཉིད་ཚོའི་འཆིབས་རྟ་ལ་སྐྱེ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར། སྦྱིན་བདག་གིས་ཡ་མཚན་དང་བཅས་བདག་ཚོའི་རྟ་དེ་ཕོ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པས་བསྟན་རྒྱས་ཀྱིས་འུ་ཐུག་ངང་ཕོ་ཡིན་ནའང་སྐྱེ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར།

 

发表评论 评论 (5 个评论)

回复 jiayangf 2012-8-18 21:37
ཁྱེད་རང་ལྷ་ས་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།
回复 tbkunga 2012-8-25 16:20
jiayangf: ཁྱེད་རང་ལྷ་ས་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།
ངའི་ཕ་ཡུལ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས་ཡིན།  འདི་ལྟར་གསུང་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
回复 jiayangf 2012-8-27 09:57
གང་ལྟར་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་རེད།རྒྱུ་མཚན་ནི་མིང་ཚིག་སྤྱོད་སྟེངས་སོགས་ཀྱིས་ཤེས་སོ།
回复 ╰☆藏__QH 2012-9-26 13:40
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
回复 Thokme 2012-10-4 00:47
  

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

藏网首页|关于我们|团队组成|大事记|网站地图|广告服务|联系我们|小黑屋|Archiver|

tibetcul.com © Copyright 2004-2017. All rights reserved |陇ICP备05000171号

战略合作伙伴:雪域数码图书馆(The Tibetan & Himalayan Library)|法律顾问:珠穆朗玛律师事务所

严禁在本站发表与国家法律相抵触言论和散播谣言

Powered by Discuz! X3.4GMT+8, 2020-10-22 08:46 , Processed in 0.025609 second(s), 17 queries .

返回顶部